Programisto, nie zapominaj o algorytmach! #5

Jednym z kluczowych problemów algorytmicznych jest sortowanie. Za każdym razem, gdy oglądamy newsy na naszym ulubionym portalu są one posortowane od najnowszego do najstarszego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się właśnie algorytmom sortowania.

Wprowadźmy najpierw dwa bardzo istotne terminy:

Sortowanie będziemy nazywać działającym w miejscu, jeśli algorytm wymaga stałej ilości pamięci dodatkowej (niezależnej od wielkości sortowanych danych).

Sortowanie będziemy nazywać stabilnym, jeżeli dla elementów o takiej samej wartości, zostanie zachowana ich kolejność po sortowaniu.

Przed Po
Sortowanie stabilne [5, 4, 4, 9] [4, 4, 5, 9]
Sortowanie niestabilne [5, 4, 4, 9] [4, 4, 5, 9]

Zwróćmy uwagę, że w przypadku sortowania niestabilnego zamieniona została kolejność dwóch czwórek (dla algorytmu są one nieodróżnialne, my im nadaliśmy dodatkową własność koloru).

Definicja

Formalnie problem sortowania wygląda następująco:
Dane wejściowe: skończony ciąg n liczb (an)=〈a0,a1,a2,…,an                                               Wynik: permutacja P ciągu (an), taka, że P((an))=(ãn), gdzie ã0≤ã1≤ã2≤⋯≤ãn

Innymi słowy oczekujemy, że sortowanie przestawi nam elementy ciągu wejściowego tak, że każdy następny będzie większy (lub równy) od poprzedniego.

Uwaga – rozważać będziemy algorytmy sortowania najbardziej ogólnego przeznaczenia, czyli takie, które nakładają jak najmniejsze warunki na dane, na których operują.

Sortowanie bąbelkowe

To chyba najprostszy z algorytmów sortowania. Zobaczmy go na przykładzie zapisanym w pseudokodzie:

 

procedure bubbleSort( A : list of sortable items )
  n = length(A)
  repeat 
   swapped = false
   for i = 1 to n-1 inclusive do
    /* if this pair is out of order */
    if A[i-1] > A[i] then
     /* swap them and remember something changed */
     swap( A[i-1], A[i] )
     swapped = true
    end if
   end for
  until not swapped
end procedure

Średnia złożoność tego algorytmu wynosi – jest to cena jaką ponosimy za prostą budowę. Zaletą jest natomiast fakt, że przy posortowanej tablicy złożoność wynosi n – aczkolwiek jest to dosyć marne pocieszenie.

Merge sort

Merge sort, czyli sortowanie przez scalanie to algorytm działający zgodnie z zasadą dziel i rządź – jest to zatem algorytm rekurencyjny. Składa się z dwóch podstawowych procedur – podziału tablicy, a następnie łączenia już posortowanych tablic w większą część. Przy użyciu prostej obserwacji, że tablica jednoelementowa jest zawsze posortowana (z definicji) algorytm ten dzieli nam tablicę na jednoelementowe kawałki, a następnie łączy je w kolejności.

Sam algorytm łączenia jest bardzo ciekawy – w żadnym momencie nie cofa się on w tablicy, co było wykorzystywane przy komputerach, które operowały na taśmach z danymi przy łączeniu dwóch posortowanych taśm.

Zobaczmy algorytm na przykładzie zapisanym w pseudokodzie:

mergesort(T, p, r):
  if p < r:
    q → (p+r)/2
 	 mergesort(T, p, q)
    mergesort(T, q+1, r)
    merge(T, p, q, r)


Algorytm ten ma złożoność średnią i pesymistyczną równą nlog n. Jednak uwagi na swój charakter (nie sortuje w miejscu i wymaga sporo pamięci) nie jest najczęściej używanym algorytmem.

Quick sort

Quicksort, czyli sortowanie szybkie to obecnie najczęściej stosowany algorytm sortowania. Zbudowany jest znowu według zasady dziel i zwyciężaj. Najpierw wybieramy jeden element tzw. pivot. Następnie wszystkie elementy większe od pivota przenosimy na lewo od niego w tablicy, natomiast mniejsze na prawo. Następnie na tych dwóch podtablicach (większej od pivota i mniejsze od niego) wywołujemy rekurencyjnie algorytm quick sort.

Quicksort jest obecnie wykorzystywany np. w Javie czy w bazie PostgreSQL jako standardowy algorytm sortujący. Zobaczmy go na przykładzie, zapisanym w pseudokodzie:

 

algorithm quicksort(A, lo, hi) is
  if lo < hi then
    p := partition(A, lo, hi)
    quicksort(A, lo, p – 1)
    quicksort(A, p + 1, hi)

algorithm partition(A, lo, hi) is
  pivot := A[hi]
  i := lo - 1  
  for j := lo to hi - 1 do
    if A[j] ≤ pivot then
      i := i + 1
      swap A[i] with A[j]
  swap A[i+1] with A[hi]
  return i + 1

W algorytmie kluczowy jest wybór pivota – w najprostszej postaci możemy wybierać ten element arbitralnie (np. największy jak wyżej czy losowy). Więcej informacji na ten temat znajdziecie w artykule.

Quick sort ma złożoność obliczeniową średnią nlog n , natomiast pesymistyczną – jednak jest ona spotykana dosyć rzadko. Algorytm ten działa w miejscu i może być napisany w wersji stabilnej (kosztem wydajności). Realnie jest średnio dwa-trzy razy szybszy od merge sort (mimo tej samej złożoności asymptotycznej – pomijane w równaniach stałe robią tutaj różnicę).

A na koniec…

…finalna ciekawostka – udowodniono, że nie da się posortować danych (w przypadku tak ogólnym) szybciej (asymptotycznie) niż nlog n – jest to tzw. dolne ograniczenie tego problemu. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w artykule Carnegie Mellon University.

 

Site Footer

Sliding Sidebar